Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

AutotechnicusVoertuigen en mobiele werktuigen

Crebo code
25242
Niveau
2
Opleidingsduur
2 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Mobiliteit en voertuigen
Locatie
Arcus / Leeuwenborgh Techniek
Schandelermolenweg 21
6415 GG Heerlen

Beroepsbeschrijving

Als autotechnicus voer je onderhoudsbeurten en eenvoudige reparaties uit aan personenauto’s. Je monteert accessoires en maakt nieuwe en gebruikte personenauto’s klaar voor aflevering aan de klant. Je hebt een uitvoerende en ondersteunende rol en werkt op aanwijzing van een leidinggevende of technicus. Daarnaast voer je volgens een vaste procedure eenvoudige routinematige werkzaamheden uit en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toegewezen werkzaamheden binnen de vastgestelde tijd. Hierbij maak je gebruik van algemene basiskennis en basisvaardigheden over autosystemen, materialen, gereedschappen, testapparatuur en zoekstrategieën. Je kunt gaan werken in de werkplaats van een dealerbedrijf of universeel bedrijf. Een dealerbedrijf verkoopt, onderhoudt en repareert één merk (of meerdere merken) auto’s. Een universeel bedrijf is niet merk-gebonden. Zij verkopen, onderhouden en repareren alle mogelijke automerken.

Opleidingsinhoud

De opleiding autotechniek is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties, die nodig zijn om in de gekozen beroepsrichting met succes te starten.
In de school wordt de voor het beroep de benodigde praktijk en theorie aangeboden en in projectvorm uitgevoerd in de vorm van beroepstaken.
 Bedrijfsstages die gedurende de hele opleiding plaatsvinden, geven een goed inzicht in de ‘echte’ beroepsomgeving. De opleiding bevat de volgende kerntaken:

 * voert onderhoud uit aan personenauto’s
 * voert reparaties uit aan personenauto’s.
 * je monteert accessoires, voert aanpassingen uit en maakt de personenauto afleverings-klaar

 De kerntaken worden binnen de context van het beroep uitgevoerd.

Toelichting

Volg je de BOL-opleiding, dan ga je (meestal) vijf dagen per week naar school en loop je een flink deel van je opleiding stage, ook wel beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd.
Hiervoor kun je ook kijken op www.stagemarkt.nl. De stage start voor jou in periode 2 van het eerste leerjaar met 2 dagen. De school zal samen met jou op zoek gaan naar een erkend leerbedrijf.

Mogelijke functie

Als autotechnicus werk je bij garagebedrijven al of niet met een dealer schap, die personenauto's repareren/onderhouden.

Examens

De examens vinden plaats wanneer je het lesprogramma hebt afgerond. Dit kan voor de een anders zijn dan voor de ander, dit is sterk afhankelijk van jouw inzet.
Tijdens de examens die plaatsvinden op het stagebedrijf en een externe examen-instelling, laat je aan de hand van de werkprocessen: voorbereiden, uitvoeren en afronden zien, dat je de twee kerntaken beheerst, namelijk het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan personenauto's.
Op school worden de algemeen vormende vakken zoals Nederlands en Rekenen geëxamineerd.
Met het behalen van de examens mag jij je aankomend vakman noemen met de status autotechnicus.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Minimaal diploma basisberoepsgerichte leerweg, sector Techniek of een van de sectorvakken wiskunde of natuurkunde.
Om in de techniek de gestelde opdrachten te kunnen uitvoeren is Nederlands op minimaal 1F-niveau absoluut noodzakelijk.
Mocht het zo zijn dat je de voorafgaande opleiding niet hebt afgemaakt, dan zal een gesprek of test onderdeel zijn van de toelatingsprocedure.

Vervolgopleidingen

Je kunt verder leren op niveau 3 of 4 van dezelfde afdeling, waarbij je in het tweede leerjaar wordt geplaatst. Eerste Autotechnicus (niveau 3), of Technisch Specialist (niveau 4).

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?