Opleidingzoeker

Niveau
Opleidingsvorm
Soort opleiding
Opleidingsrichting
Online aanmelden

Allround signmakerSignmaking

Crebo code
25213
Niveau
3
Opleidingsduur
3 jaar
Opleidingsvorm
MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)
Opleidingsrichting
Media en vormgeving
Locatie
DaCapo
Rijksweg Zuid 70
6134 AD Sittard

Opleidingsinhoud

‘Sign’ is het Engelse woord voor teken. Als Allround Signmaker ben je bezig met visuele communicatie. Je kunt werken bij bijvoorbeeld een reclame- of beletteringsbedrijf. Je bewerkt en ontwerpt reclameopdrachten. Dit doe je met behulp van computerprogramma’s. Wanneer je de opleiding Allround Signmaker hebt gevolgd kun je reclameopdrachten voor bijvoorbeeld autoreclame, gevelreclame, reclamezuilen, posters, banners, vlaggen, kleding, tekst- en naamplaten digitaal maken en bewerken. Deze opdrachten voer je zelfstandig uit. Daarnaast geef je leiding aan je collega’s. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een idee of concept van je opdrachtgever.

De opleiding is anders ingericht dan op de middelbare school. Het studeren is gebaseerd op het behalen van competenties. Dat wil zeggen dat je voor het beroep relevante kennis en vaardigheden moet ontwikkelen. Tijdens je opleiding werk je aan de ontwikkeling van deze competenties. De vorm waarin je leert is deels in projecten. In een project worden verschillende vaardigheden en kennis geïntegreerd. Een project voer je soms alleen uit maar meestal in een groep. Naast de projecten heb je ook nog les in vakken die nodig zijn om de projecten te kunnen uitvoeren.

Toelichting

De vakken waarin je les krijgt en/of die je tegenkomt in de projecten zijn o.a.  • signpraktijk, signtheorie, signtechniek, Vormgeving en DTP • Engels:(communiceren in een vreemde taal) • Nederlands: (communiceren in het Nederlands) • LLB (Leren Loopbaan Burgerschap), Rekenen/Wiskunde. Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de beroepspraktijkvorming (BPV). Voor de BOL betekent dat, dat je stages loopt. Hiervoor wordt een praktijkovereenkomst afgesloten tussen de student, de school en het bedrijf dat de praktijk verzorgt. Vanaf het eerste leerjaar loop je stage. De school kan je helpen bij het vinden van een geschikte stageplaats. Kijk ook voor een BPV-plaats op de website www.s-bb.nl.

Examens

De voortgang van de studie wordt gemeten aan de hand van toetsen, praktijkopdrachten, projecten en de BPV-beoordeling.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om je in te kunnen schrijven voor deze beroepsopleiding heb je een vmbo-diploma kader of een overgangsrapport van havo 3 naar 4 nodig. Ook met een diploma Signmaker 2 ben je toelaatbaar. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek en een toelatingsexamen. Alle kandidaten leggen dit traject af. Daarbij proberen we, afhankelijk van de beroepsopleiding, te beoordelen of je voldoende gemotiveerd bent en weet waar je aan begint, of je geïnteresseerd bent in vormgeving en Signmaker, of je voldoende creatieve en beeldende mogelijkheden hebt en of je de gekozen beroepsopleiding met succes kunt afronden. Voor het toelatingsexamen eisen we van je dat je zoveel mogelijk eigen werk (liefst in verschillende technieken uitgevoerd) meeneemt. Indien nodig, worden er aanvullende afspraken met je gemaakt. Als je toelaatbaar bent, sluit het Arcus College een onderwijsovereenkomst met je af waarin afspraken over het opleidingstraject zijn vastgelegd. In deze onderwijsovereenkomst worden de rechten en plichten van het Arcus College en van jou geregeld. ( Als je niveau 2 hebt gehaald word je zoals het nu is gewoon overgeschreven naar niveau 3 zonder toelatingsexamen etc.)

De opleiding Allround Signmaker neemt per jaar maximaal 24 deelnemers aan.

Vervolgopleidingen

Met het diploma Allround Signmaker niveau 3 kun je o.a. verder leren voor: Signspecialist-4, instromen in 4e jaar, Mediavormger 4, vormgever Productpresentatie 4 en Winkel publicity

Kosten opleiding

Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent, ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2018-2019 bedraagt ca € 1155

Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

Kosten lesmiddelen

De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuisbezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? Heb je vragen, klik hier voor de veel gestelde vragen?

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Let op:

• er moet een toelatingsexamen gedaan worden;
• de opleiding heeft maar een beperkt aantal plaatsen (± 1 klas, 24 leerlingen), wat dus inhoud, dat het mogelijk is dat je, ondanks gebleken talent/kwaliteit, mogelijk niet tot de opleiding toegelaten wordt. 

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generieke vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebaseerd op de volgende zaken: 

 • Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.
 • We begeleiden de student naar de best passende opleiding.
 • We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
 • Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
 • Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.
 • Voor 1 februari 2019 is van alle opleidingen die in het studiejaar 2019-2020 beginnen kenbaar gemaakt hoe intake en plaatsing verlopen.
 • BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
 • Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.

Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

Inschrijven voor een opleiding

Je kunt je op twee manieren inschrijven voor een opleiding:

1 schrijf je direct online in

klik helemaal boven aan deze pagina op online aanmelden.

houd dan het volgende bij de hand:

 • burgerservicenummer (BSN of sofinummer)
 • identiteitsbewijs, gegevens van je vooropleiding (naam, adres, mentor/decaan)
 • mailadres en eventueel de gegevens van je werkgever (BBL), rekeningnummer

2 meld je aan via het inschrijfformulier:

Download en print het formulier.

Je kunt het formulier sturen naar: aanmelden@arcuscollege.nl of naar Arcus College, t.a.v. Onderwijsadministratie, Postbus 207, 6400 AE Heerlen.

Heb je vragen over het aanmelden, bel dan met STIP 088-0272870.

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.

 

Online aanmelden   Print opleiding   Download als PDF   Sla op als favoriet

Studie in cijfers

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?