Overeenkomsten

a. De Onderwijsovereenkomst (OOK) voor MBO-opleidingen

Er is een Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) en daarin staat dat student en school een Onderwijsovereenkomst afsluiten waarin je wederzijdse rechten en plichten vastlegt. Zo weet je wat je van elkaar mag verwachten en waarop je elkaar mag aanspreken. De onderwijsovereenkomst bestaat uit een Opleidingsblad en de Algemene voorwaarden.

Klik op model-opleidingsblad of de onderwijsovereekomst algemene voorwaarden deze te kunnen inzien.

 

b. De Praktijkovereenkomst (POK)

Elke opleiding van Arcus kent een of andere vorm van stage of leren in de praktijk. De praktijkovereenkomst legt alle rechten en plichten, de inhoud en de duur van stage nauwkeurig vast. Dit is een contract tussen bedrijf, Arcus en student.

Klik op model-bpvblad of op de algemene voorwaarden bij de POK om deze te bekijken.
 

c. De Examenovereenkomst MBO (EOK)

Als je geen Arcus-student (meer) bent is het toch mogelijk om aan een of meerdere examens deel te nemen. Hiervoor teken je dan een examenovereenkomst. Per examen betaal je dan een bepaalde vergoeding. In het examenreglement zijn de regels, procedures en voorschriften voor de organisatie en beoordeling van examens beschreven.

Klik op model-examenovereenkomst om deze in te zien.

d. De Onderwijsovereenkomst (OOK) voor opleidingen Volwasseneneducatie (VE)

Student en school sluiten samen een Onderwijsovereenkomst af waarin wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. De Onderwijsovereenkomst bestaat uit de Overeenkomst en de daarbij horende algemene voorwaarden

Klik op model-onderwijsovereenkomst VAVO
 

e. De Examenovereenkomst VAVO (EOK)

Indien je niet aan de lessen deelneemt, maar wel nog een bepaald examen wilt afleggen dan wordt er een examenovereenkomst afgesloten.

Klik op model-examenovereenkomst VAVO

f. De Onderwijsovereenkomst Taal (OOK)

Deze overeenkomst is bedoeld voor deelnemers aan taal en/of rekencursussen.

Klik op model Onderwijsovereenkomst Taal (OOK) of op algemene voorwaarden OOK-VE

g. Cursuscontract Inburgering Arcus College

Dit contract beschrijft de rechten en plichten voor deelnemers die zich voorbereiden op het inburgeringsexamen of voor het Staatsexamen NT2-1 / NT2-II (Nederlands als tweede Taal)

Klik op model-Cursuscontract Inburgering (inclusief algemene bepaling cursuscontract Inburgering

 

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?