Klachten

Ook al doet iedereen zijn best om de dingen goed te laten verlopen, dan nog gaan er soms zaken niet zoals je dat zou willen. In zulke gevallen is onze aanpak: bespreek het met de mensen die bij het probleem betrokken zijn. Dat kan via de mentor of de onderwijsmanager, als je er dan nog niet uitkomt, wordt de unitdirecteur ingeschakeld.


Hoe dien je je klacht in?

Vul het klachtenformulier in. Bij het meldpunt Arcus-klachten wordt je klacht zo snel mogelijk (lees: hooguit de volgende werkdag) in behandeling genomen. We vinden het belangrijk dat je eerst gesproken hebt met de direct betrokkenen. Is dit nog niet gebeurd, dan wordt hij daar eerst voorgelegd. Als jullie er samen niet uitkomen, gaan we het formele traject in.

Arcus heeft een externe klachtencommissie ingesteld om formele klachten te behandelen. Alle leden zijn van buiten Arcus. De voorzitter, mr. Marcel Goessen, is als rechter verbonden aan de Rechtbank Maastricht. Voor de verschillende soorten klachten (denk aan klachten over examens, ongewenst gedrag of algemene onderwijsklachten) bestaan aparte reglementen hoe de klachtencommissie ze moet behandelen. In het geval van Ongewenst Gedrag kun je bovendien een beroep doen op de Vertrouwenspersoon op jouw unit of afdeling. Deze mensen zijn speciaal getraind in kwesties die met zulk ongewenst gedrag te maken hebben.