Vragen

Algemeen

Ik heb een handicap. Wat zijn de mogelijkheden?

Wij helpen je graag om bij ons een opleiding te volgen. Ook staan we voor je klaar met advies over financiering. Klik hier voor meer informatie Passend Onderwijs

Ik ben mijn diploma kwijt, kan ik een kopie krijgen?

Als je je diploma bent kwijtgeraakt , kun je een verklaring  krijgen dat je je diploma behaald hebt. Je krijgt geen nieuw diploma. De waarde van die verklaring is dezelfde als die van een diploma. Het is niet mogelijk om een nieuw diploma te krijgen.

Klik hier voor meer informatie en aanvraagformulier.

Ik heb een buitenlands diploma, waar kan ik dit laten herwaarderen?

Je kunt je buitenlandse diploma laten herwaarderen bij de Stichting Nuffic in Den Haag:www.IDW.nl of telefoon 079- 3217930.

Hoe vraag ik mijn studentenreisproduct aan?

Ben je jonger dan 18 jaar en je volgt een MBO-opleiding:

Dan kom je misschien in aanmerking voor een OV-reisproduct dat de Provincie Limburg jaarlijks ter beschikking stelt.

Vanaf januari 2017 kun je, als je een voltijd MBO -opleiding volgt, ook als je jonger bent dan 18 jaar, een OV-jaarkaart aanvragen en toegewezen krijgen.

Klik hier voor meer informatie van de Provincie Limburg.

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een MBO-opleiding:

Klik hier voor meer informatie over het studentenreisproduct link naar OV-kaart.

Volg je een VAVO-opleiding:

Dan heb je geen recht op een OV-kaart

Waar kan ik mijn kind ziekmelden?

Dat kan bij de Centrale Service Desk van het Arcus College: 
tel. 088 - 027 28 70 

Mijn persoonlijke gegevens zijn veranderd. Waar moet ik deze wijzigingen doorgeven?

 • Je dient zelf contact op te nemen met DUO (voorheen IB-groep Groningen). Dit kan via de websitewww.ib-groep.nl of telefonisch op telefoonnummer: 050-5997755. Hou je Burgerservicenummer bij de hand.
 • Daarnaast dien je de wijzigingen ook door te geven aan de deelnemersadministratie van je eigen college/school of via info@arcuscollege.nl
 • Of meld je aan een van de studentenbalies om wijzigingen voor het Arcus College door te geven.

Mijn kind is jonger dan 18 jaar en wil niet meer naar school, wat nu?

Iedereen is leerplichtig tot 18 jaar. Mocht uw zoon / dochter echt niet meer naar school willen dan kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Hier kan u een gesprek aanvragen voor eventuele ontheffing van de leerplicht.

Wanneer zijn de open dagen en meeloopdagen?

Klik hier voor een overzicht. Hou ook deze website in de gaten voor interessante overige activiteiten.

Waar kan ik vacatures voor stagiaires bij mijn bedrijf melden?

U kunt dit via het algemene emailadres van Arcus College sturen: info@arcuscollege.nl 

Bent u al ingeschreven bij het Arcus College als BPV-bedrijf, dan kunt u contact opnemen met de BPV- coördinator van die afdeling.

 

BPV Beroepspraktijkvorming

Hoe kan ik mijn bedrijf als stagebedrijf aanmelden voor jullie studenten?

Een stagebedrijf heet tegenwoordig BPV-bedrijf. (BPV is beroepspraktijkvorming). U kunt middels het Aanmeldformulier BPV-bedrijf, uw bedrijf aanmelden bij het Arcus College. Voor meer informatie over wat dit voor uw bedrijf betekenen gaat, kunt u een e-mail sturen naar info@arcuscollege.nl . De mail wordt dan naar de betreffende BPV-coördinator doorgestuurd. 

Financiën

Ik ben gestopt vóór 1 oktober en toch krijg ik mijn cursusgeld niet terug. Dat is toch één van de restitutiemogelijkheden?

Op grond van het Uitvoeringsbesluit Les- en Cursusgeldwet is bij uitschrijving vóór 1 oktober alleen geen lesgeld verschuldigd. 

Terugbetaling van cursusgeld vindt alleen plaats, indien de inschrijving van de deelnemer is beëindigd voor de eerste dag waarop de lessen in het cursusjaar aanvangen. Dit is ook zo opgenomen in het Financieel Reglement van het Arcus College.

Ik zit niet meer op school. Moet ik dan toch al het cursusgeld betalen?

Ja. Ook als je stopt moet je voor het hele schooljaar cursusgeld betalen. Dit is bepaald door het Ministerie van OCW. Echter, in sommige gevallen kun je restitutie aanvragen. Via debiteuren@arcuscollege.nl kunt u hierover een vraag stellen.

Kan ik in termijnen betalen?

Ja. Dat heb je meestal aan het begin van het schooljaar kunnen aangeven op de Akkoordverklaring, waarbij de laatste termijn uiterlijk voor het einde van het schooljaar valt. Een eventuele nieuwe aanvraag of wijziging in de betalingstermijnen kan worden aangevraagd via het mailadres: debiteuren@arcuscollege.nl zodra je de factuur ontvangen hebt. Vermeld bij de aanvraag factuur- en debiteurennummer !!!

Mijn werkgever gaat voor mij betalen, maar toch ontvang ik steeds betalingsherinneringen. Kan ik die weggooien?

Nee. Meld dit z.s.m. via een mail aan debiteuren@arcuscollege.nl. De incassoprocedure wordt dan opgeschort zodat je even de tijd hebt de werkgever te machtigen om voor jou te betalen via het formulier wat we hiervoor nodig hebben.

Ik heb al een derdenmachtiging ingeleverd en toch krijg ik een factuur. Kan ik de factuur weggooien?

Nee. Meld dit z.s.m. via een mail aan debiteuren@arcuscollege.nl zodat gekeken worden wat er aan de hand is. 

Heb ik met Vavo recht op Studiefinanciering?

Nee, Vavo-deelnemers hebben nooit recht op Studiefinanciering en ontvangen dus ook nooit een OV-jaarkaart.

Je kunt wel onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor deeltijders aanvragen.

Voorwaarden

 • Je volgt een deeltijdopleiding vmbo-tl-, havo-, vwo- of vavo, van ten minste 270 lesminuten per week. Of u volgt minstens 2 vakken schriftelijk.
 • Je bent 18 of ouder tijdens het schooljaar.
 • Je krijgt geen studiefinanciering of andere tegemoetkoming van DUO.
 • De tegemoetkoming deeltijders is afhankelijk van jouw inkomen van dat van een eventuele partner. We kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Je krijgt een maximale tegemoetkoming voor het schooljaar 2017-2018, als het gezamenlijke inkomen in 2015 niet hoger was dan € 34.195,-. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager.
 • Je bent Nederlander of niet-Nederlander met een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Als je een een andere verblijfsvergunning hebt of uit een EER-land komt. Vul dan het nationaliteitenschema in.

Aanmelden

Hoe meld ik mij aan?

 • Je kunt je digitaal aanmelden via onze website .
 • of je kunt een aanmeldingsformulier downloaden. Download hier het aanmeldingsformulier.
 • Ook kun je jouw decaan (van de school waar je nu zit) daarover vragen, hij beschikt vaak over aanmeldformulieren.

Welk vakkenpakket moet ik kiezen op het VMBO voor een bepaalde opleiding?

Dit verschilt per opleiding. Wil je er zeker van zijn dat je de goede vakken kiest in het VMBO, dan kun je het beste op onze site bij de opleiding van je keuze kijken welke vakken verplicht/gewenst zijn; of raadpleeg de decaan van je eigen school voor meer advies.

Klik hier voor de Opleidingenzoeker.

Klik hier voor meer informatie over Toelatingseisen.

Hoeveel uur moet ik naar school bij een BOL-opleiding? Op welke manier wordt er les gegeven?

Bij een BOL-opleiding ga je de hele week naar school. De opleiding bestaat uit vooral theorielessen en je loopt daarnaast één of meerdere periodes stage. Die stage noemen we beroepspraktijkvorming. 
Voor meer informatie over het aantal uren en de onderwijsvorm kun je contact opnemen met het de voorlichter van de betreffende opleiding. 
Stuur hiervoor een mail naar info@arcuscollege.nl

Wat is een BBL-opleiding?

Bij een BBL-opleiding maak je een combinatie van werken en leren: je werkt binnen een bedrijf en volgt daarnaast 1x in de week een dag lessen op school. Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, moet je een baan hebben bij een leerbedrijf dat door de brancheorganisatie wordt erkend.

Wat kan ik doen na een afwijzing bij een opleiding?

Voor opleidingen waar maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn, heb je de mogelijkheid om je aan te melden voor een 2de opleiding.  Je krijgt na afwijzing dan meestal een oproep voor deze 2de keuze.

Als je geen 2e opleiding hebt gekozen bij je aanmelding en je bent een leerling die nog op een school zit, dan moet je contact opnemen met je decaan.

Ben je al langer van school af, dan kun je contact opnemen met het Infopunt tel. 088 - 0272870. We bekijken dan welke informatie je nodig hebt. Soms word je doorverwezen naar ons Loonbaancentrum voor een oriënterend gesprek, of is bijvoorbeeld een beroepskeuze- of capaciteitstest een optie. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Kan ik me aanmelden voor Vavo?

Vavo bij Arcus College is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van Parkstad Limburg. Daar-naast moeten deelnemers tussen de 16 en 22 jaar oud zijn. Verder gelden specifieke toelatingseisen voor VMBO-TL en 4 en 5 Havo. Klik hier voor meer informatie.

Ik woon buiten Parkstad Limburg, kan ik me toch aanmelden voor Vavo?

Dit kan alleen als je het Vavo-traject zelf betaalt. Een uitzondering hierop is wanneer je door een school voor voortgezet onderwijs binnen Parkstad Limburg aan Arcus College wordt uitbesteed.

Ik ben nog geen 16 jaar oud, kan ik me aanmelden voor Vavo?

Nee, de minimale leeftijd om je voor Vavo aan te melden, is 16 jaar.

Ik ben ouder dan 22 jaar, kan ik me aanmelden voor Vavo?

Wanneer je voldoet aan de overige toelatingseisen, kan je je aanmelden voor Vavo, maar je moet dit traject zelf betalen. Klik hier voor Toelatingseisen.

Hoe moet ik me aanmelden voor Vavo?

Aanmelden voor Vavo kan niet online/digitaal. Wanneer je vanuit het voortgezet onderwijs wilt over-stappen naar Vavo, bespreek je dit eerst met je coördinator. Van hem/haar ontvang je een aanmeld-formulier.

Ben je geen leerling in het voortgezet onderwijs en voldoe je aan de toelatingseisen, dan kan je een aanmeldformulier aanvragen via de centrale servicedesk van Arcus College (088-0272870).

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?