Arcus College

Arcus bestaat naast haar onderwijstak uit een Holding. Van de Holding maken de BV’s, het Centrum voor Baan en Beroep (CBB), Arcus Bedrijfsopleidingen en TransferWerkt deel uit. Daarnaast is er nog de Stichting Arcus Schoolfonds.

 

Arcus College

Arcus College bestaat uit een mbo-onderwijstak met diverse locaties.

 

Over CBB

Het CBB is een re-integratiebedrijf, waar re-integratie zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan scholing, ontwikkeling van medewerkers met een arbeidsbeperking. Mede met behulp van (aanvullende) scholing worden zij teruggebracht naar de arbeidsmarkt.

www.cbbwerkt.nl

 

Arcus Bedrijfsopleidingen

Arcus Bedrijfsopleidingen overlegt met het bedrijfsleven over specifieke scholing en maatwerkopleidingen voor zittend personeel. De uitvoering van deze opleidingen vindt plaats binnen de beroepsunits van Arcus.

 

 

TransferWerkt BV

TransferWerkt BV heeft tijdelijke medewerkers met een uitkering in dienst, die met behulp van aanvullende scholing in het kader van hun re-integratie geplaatst worden bij werkgevers.

www.transferwerkt.nl