Colofon/Disclaimer

Concept, design, ontwikkeling en samenstelling:
Arcus College | Afdeling Marketing & Communicatie

Neem voor vragen over onze website contact op met onze webredactie.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. 

 

Aanmelden

Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Een aanmelding betekent dan ook niet automatisch dat de opleiding of cursus daadwerkelijk van start gaat.

 

Algemeen

Arcus College besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Arcus College is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Arcus College is voor eigen rekening en risico. Arcus College sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Arcus College behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Het Arcus College is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Hyperlinks

De websites van Arcus College bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Arcus College liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Arcus College is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

 

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Arcus College is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie van Arcus College.

 

Privacy

Arcus College respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door Arcus College worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan.

 

E-mailadressen

Voor het beantwoorden van vragen hanteert Arcus College als basis de E-mail gedragsrichtlijn voor overheden.

 

Cookies

Cookies zijn bestanden die door u browser worden opgeslagen op uw computer. Arcus College gebruikt cookies om u makkelijker door de website te laten navigeren. Dat maakt het kiezen van een opleiding makkelijker. Cookies stellen ons in staat om voor u de informatie te verzamelen waarin u geïnteresseerd bent zodat u eenvoudiger een brochure kunt bestellen of downloaden. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat u dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.

Copyright 2013 Arcus College