Administratie, Economie en Handel

Gangbare Opleidingen

Niveau

Administratie

 

Administratief medewerker - Secretarieel medewerker

2

Administratief medewerker - bedrijfsadministratie

2

Administratief medewerker - telefonist / receptionist, uitstroom call center

2

contact center medewerker

3

Logistiek

 

Logistiek Medewerker

2

Logistiek Teamleider

3

Logistiek Supervisor

4

ICT

 

Medewerker ICT

2

Medewerker beheer ICT

3

ICT en media beheerder

4

Chauffeur

 

Chauffeur personenvervoer

2

 

Bedrijfsopleidingen op maat met mbo diploma
Naast reguliere BBL opleidingen, met name gericht op individuele deelnemers met een stageplaats, biedt Arcus bedrijfsopleidingen op maat. Gericht op het bedrijfsleven en haar specifieke behoeften. Als werknemer werk en leer je tegelijk. Naast je baan, ga je 1 of 2 dagen per week naar Arcus. Het bedrijf waar u werkt moet dan wel een erkend leerbedrijf bij de brancheorganisatie zijn.

Arcus bedrijfsopleidingen op maat leidt tot een MBO diploma, en voldoet aan alle wettelijke eisen die OC&W stelt. Het maatwerk kan verschillende vormen aannemen:

  • maatwerk in organisatie; aangepaste planning, verkorte doorlooptijden op basis van werkervaring en eerdere diploma's, uitvoering op eigen locatie, etc.
  • maatwerk op inhoud; praktijkopdrachten die zijn toegespitst op uw organisatie, begeleiding op maat, etc.

Bedrijfsopleidingen op maat zonder mbo diploma
Soms heeft u een opleidingsvraagstuk waarbij het niet noodzakelijk is om werknemers tot een mbo diploma op te leiden. Maar u wilt wel gebruik maken van de expertise en ervaring van Arcus. Omdat Arcus een betrouwbare partner is, ruime ervaring heeft op didactisch vlak, onderwijs kan toespitsen op uw omgeving en kan putten uit een breed bestaand opleidingsaanbod. We kunnen voor u een maatwerk traject ontwikkelen, dat voldoet aan uw eisen. We wijken dan bewust af van een BBL gediplomeerd traject, en voldoen daarmee niet meer aan de eisen die OC&W stelt. We noemen dit onbekostigd onderwijs. Er is in dit geval geen sprake meer van overheidsfinanciering, toch kan het traject een positieve business case voor u betekenen, afhankelijk van hoe het traject uit komt te zien.

Vakopleidingen, trainingen en cursussen
Indien u meerdere werknemers wenst te laten deelnemen bieden we ook maatwerk. Maatwerk op inhoudelijk vlak, maar ook in organisatorische zin. Tot de mogelijkheden behoort uitvoering op uw locatie, aanpassing van planning, toespitsen van praktijkopdrachten op uw bedrijfsomgeving, etc.

Klik hier voor de nieuwe brochure met het aanbod aan cursussen, trainingen en workshops.

Vragen
Voor vragen kunt u terecht bij uw adviseur:

Jos Remmel

M: 0629543618

E: jremmel@arcuscollege.nl

Aanmelden
Meld u aan voor een van de mogelijkheden bij Arcus bedrijfsopleidingen!
Aanmeldingsformulier Bedrijfsopleidingen.

Subsidieregeling praktijkleren en scholingsfondsen
Onze Arcus bedrijfsopleidingen voldoen aan de eisen van de subsidieregeling praktijkleren. De werkgever of opdrachtgever kan indien dit wenselijk wordt geacht gebruik maken van deze subsidieregeling praktijkleren. Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Nadere bepalingen/eisen t.a.v. deze regeling vindt u via de site van: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Scholingsfondsen
Ook binnen de branches zelf wordt scholing (financieel) gestimuleerd, hiervoor zijn specifieke scholingssubsidieregelingen (scholingsfondsen). Die zijn afhankelijk van de branchevereniging, waarbij u als bedrijf bent aangesloten.

Cookies zorgen ervoor dat onze website de voor jou relevante informatie biedt. Meer weten over ons cookiebeleid?