Feestelijke opening Techniekcollege Parkstad Limburg

Onder luid tromgeroffel werd op 30 januari jl. het Techniekcollege Parkstad feestelijk geopend. In het Techniekcollege werken alle vmbo-scholen met techniekopleidingen van LVO en SVO|PL in Parkstad, zowel inhoudelijk als fysiek, samen. Volgens Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs, biedt het Techniekcollege een antwoord op de schreeuwende behoefte aan goed geschoold technisch personeel in de maakindustrie en andere sectoren. 

Technische opleidingen
Sinds het begin van schooljaar 2016/2017 volgen 270 vmbo-leerlingen van leerjaar 3 en 4 hun opleiding in het gebouw van het Arcuscollege in Heerlen. Daarnaast voeren vmbo en mbo samen de Vakmanschapsroutes uit voor een aantal technische niveau 2 opleidingen. In de Vakmanschapsroute zijn leergang 3 en 4 van het vmbo samengevoegd met leerjaar 1 en 2 van het mbo. Leerlingen kunnen dankzij deze zogenaamde doorlopende leerlijn eerder hun startkwalificatie (mbo niveau 2) halen. De aanpak probeert bovendien te voorkomen dat leerlingen voortijdig uitvallen. “Het Techniekcollege Parkstad is een belangrijke mijlpaal in de herstructurering van het onderwijs waarvan de insteek is het brede aanbod van technische opleidingen in Zuid-Limburg in stand te houden,” aldus John Monsewije, voorzitter College van Bestuur SVO|PL.

Baanbrekende aanpak in Nederland
De herinrichting van het techniekonderwijs ging in Zuid-Limburg al in 2012 van start met het zogenaamde TOZL-overleg (Techniek Onderwijs Zuid-Limburg). Doel was om, met het oog op krimpende leerlingaantallen en groeiende vraag naar technisch geschoold personeel, de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het technisch onderwijs te waarborgen. In TOZL werken Arcus, Leeuwenborgh, LVO, SVO|PL en DaCapo College samen aan een toekomstbestendig techniekonderwijs. De aanpak is baanbrekend. In plaats van opleidingen onderling uit te ruilen, is gekozen voor een samenwerkingsvorm die meer kansen en mogelijkheden biedt voor de leerlingen én de scholen. Het techniekonderwijs wordt hierdoor niet alleen in stand gehouden, maar zelfs fundamenteel verbeterd. Dat komt omdat de scholen onderling intensief samenwerken en docenten samen met het bedrijfsleven de opleidingen vormgeven. Zodat straks leerlingen op de arbeidsmarkt komen met precies die vaardigheden, competenties en kwalificaties die het bedrijfsleven nodig heeft.

De leerling voorop
Het Techniekcollege Parkstad is nu een feit. Ook in Maastricht en Westelijke Mijnstreek wordt gewerkt aan Techniekcolleges. Zo hebben de leerlingen die een technische opleiding willen volgen, altijd een opleiding in de buurt. Maastricht en de Westelijke Mijnstreek kunnen hun voordeel doen met de ervaringen van Parkstad. John Monsewije noemt enkele uitgangspunten die goed hebben gewerkt: zet de leerling voorop, docenten aan het stuur en biedt ruimte om te experimenteren. Het belangrijkste is echter het onderlinge vertrouwen tussen de partners. Bovendien is steun vanuit Provincie, Limburg Economic Development, gemeente Heerlen en Bèta Platform Techniek bijzonder waardevol geweest. 

 

Thomas Regout en Techniekcollege leiden mensen van de toekomst op!
Gastspreker Joseph Oubelkas groot succes!
Centrale voorlichting Parkstad
Vacature docent Facilitair
Karel van Rosmalen nieuwe ad-interim Arcus College van Bestuur
21 deelnemers een mbo diploma bij VDL Nedcar
Voor heel Nederland hetzelfde keuzedeel Politie
Opnamen in de ZAP voor film Theo Maassen
Afstudeerstage handel en ondernemerschap in het buitenland