Actueel

Hack4SmartServices-Arcus studenten doen mee aan Hackaton

Op 24, 25 en 26 november 2017 doen zes eerstejaars studenten ICT mee aan de Hackaton in samenwerking met Brightlands Smartservice campus. De studenten zijn geselecteerd om mee te denken over innovatieve ideeën in de wereld. Hoewel de naam ‘Hackaton’ doet vermoeden dat er alleen gehackt wordt, is niets minder waar. De studenten onderzoeken ‘mobility as a service’. Dit doen ze door middel van verschillende opdrachten waarin zij moeten samenwerken.
Lees meer >

Let op: Arcus studenten collecteren niet aan de deur

Er is een melding binnengekomen over een Arcus student, die zou collecteren aan de deur in de omgeving Landgraaf voor een goed doel. Dit is ten onrechte. Dergelijke inzamelacties voor geld worden niet door Arcus geïniteerd. Mocht iemand aan uw deur zich uitgeven als Arcus student en geld willen inzamelen, gelieve dit te melden aan de lokale politie.
Lees meer >

28 november Brainstormsessie voor zorg en welzijnsinstellingen!

Het tekort aan gekwalificeerd en enthousiast personeel in de zorg neemt grote vormen aan. Vaak is dit niet het gevolg van een gebrek aan geld: de mensen zijn er gewoonweg niet. En de toekomst voorspelt wat dit betreft weinig goeds. Zeker in de regio Zuid-Limburg zullen de tekorten als gevolg van vergrijzing en ontgroening de komende jaren toenemen.   
Lees meer >

Geen instortingsgevaar garagevloeren van de Arcus Campus

In mei 2017 is bij Eindhoven Airport een garagevloer ingestort. Deze vloer was een zogenaamde bollenvloer, een breedplaatvloer met een gewicht-besparende voorziening in de vorm van kunststof bollen. Naar aanleiding van een analyse van de ingestorte garagevloer heeft de minister opdracht gegeven alle vloeren met eenzelfde constructie, met of zonder bollen, te controleren op veiligheid. In heel Nederland gaat het om honderden gebouwen. De Arcus Campus hoort hier ook bij, omdat de garagevloeren van de parkeerlagen P1 en P2 uit eenzelfde constructie bestaan als de vloer van de garage in Eindhoven. De overige vloeren van de Campus zijn geheel anders geconstrueerd en vallen dus buiten de onderzoeken.
Lees meer >

Twee miljoen subsidie voor programma VOORdeel & VERVOLG

De minister van OCW maakte vandaag, donderdag 12 oktober, bekend dat ze twee miljoen euro aan subsidie toekent aan het Zuid-Limburgse programma VOORdeel & VERVOLG. Naast de bijdrage van het ministerie ontvangt het programma ook van de Provincie Limburg een grote bijdrage om het programma te laten slagen. Het programma is een unieke samenwerking tussen de regionale partners uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gericht op jongeren, die nu nog vaak zonder enig diploma de school verlaten en geen werk krijgen, maar ook op volwassenen die extra steun nodig hebben om aan het werk te blijven of de arbeidsmarkt te betreden. Hiermee worden de kansen voor duurzaam werk voor beide groepen vergroot.
Lees meer >

Stop afname studentenaantallen

In oktober van het schooljaar 2016/2017 zag Arcus de studentenaantallen dalen. Daar komt nu verandering in. Vanaf begin 2017 zijn stappen gezet om te komen tot een hernieuwde organisatie met als belangrijkste speerpunt de kwaliteit van het onderwijs. De eerste resultaten hiervan zijn in-en extern zichtbaar aan het worden. Een van die resultaten is een stop op de verdere afname in studentenaantallen. Dit laten de eerste cijfers in de oktobertelling voor het schooljaar 2017/2018 zien.
Lees meer >

BBL-maatwerktraject retailmanager niveau 4 van start bij Arcus

Uniek en vernieuwd onderwijsconcept voor Aldi, Coop en Action Na een succesvolle pilot - maatwerktraject (niveau 3) voor de zittende leidinggevende bij Action -vorig jaar gaat Arcus samen met Action, Coop en Aldi van start met een traject voor medewerkers met managementpotentie. Dit niveau 4 maatwerktraject tot retailmanager ging deze week officieel van start met 18 BBL-studenten in de leeftijd van 17 tot 35 jaar. “Krapte op de arbeidsmarkt maakt het dat we met zijn allen de koppen bij elkaar moeten steken om huidig personeel en toekomstig personeel op te leiden en hen een mooie basis mee te geven in hun carrière en te binden”, vertelt Robert Walthouwer regiomanager van de Action. “De samenwerking met Arcus afgelopen jaar is ons goed bevallen.”  
Lees meer >

Docent Techniekcollege Arcus krijgt € 4000,- voor project IBUZZ

“Je krijgt een podium om je idee voor een breed publiek te delen” Docent mediavormgeving en ontwikkelaar Maurice Cuijpers bij Techniek College Arcus stapte 6 jaar geleden gedeeltelijk uit het bedrijfsleven om les te gaan geven. De voeling met het bedrijfsleven krijgt hij nog steeds vanuit zijn eigen communicatiebureau. Het team mediavormgeving is actief en vernieuwend. Ze zijn constant op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, inspireren hun studenten en zoeken aansluiting bij het bedrijfsleven. Hoog tijd om eens meer naar buiten te gaan met deze goede initiatieven, vond Maurice. Na een uitgebreide selectieprocedure werd het project geselecteerd als onderwijpioniers met het project IBUZZ.
Lees meer >

Tussen studeren door naar Olympische Spelen

Ivi Bruls uit Maastricht is de naam. De studente (18) grafische vormgeving aan het Arcus College in Sittard neemt deel aan het WK voor beroepen in, jawel, Abu Dhabi.
Lees meer >

Arcus en Leeuwenborgh starten onderzoek naar intensievere samenwerking

In de regio Zuid-Limburg hebben de beide mbo-instellingen Leeuwenborgh en Arcus de komende jaren te maken met teruglopende studentenaantallen. Tegelijkertijd groeit de economie fors in deze regio. De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten stijgt terwijl het aanbod afgestudeerden vermindert.
Lees meer >